Nội dung đang được cập nhật.

<<

Từ 28/11 đến 04/12

>>

<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>
Sáng ngày 15/10/2019, nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-doan-the" title="Hoạt động Đoàn thể" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn thể</a>
Sáng ngày 20/11/2018, nhà trường phối hợp với Công Đoàn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 36 năm ...
Số:
Tên: (Danh mục mã minh chứng)
Số:
Tên: (Báo cáo tự đánh giá)
Số: 49/QĐ-LTT
Tên: (Kế hoạch tự đánh giá)
Số: 48/QĐ-LTT
Tên: (Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá)
Số: 10-CT/LĐ
Tên: (Chương trình CTĐ và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020)
Chính phủ điện tử
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thư viện ảnh