Nội dung đang được cập nhật.

<<

Từ 18/10 đến 24/10

>>

<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-su-kien" title="Hoạt động - Sự kiện" rel="dofollow">Hoạt động - Sự kiện</a>
    Chiều ngày 15/9/2019 nhằm ngày 13/8 ÂL, nhà trường phối hợp với với Hội PHHS tổ chức ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>
Sáng ngày 15/10/2019, nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-doan-the" title="Hoạt động Đoàn thể" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn thể</a>
Sáng ngày 20/11/2018, nhà trường phối hợp với Công Đoàn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 36 năm ...
Số: 10-CT/LĐ
Tên: (Chương trình CTĐ và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020)
Số: 09-KH/LĐ
Tên: (Kế hoạch phong trào Nuôi heo đất năm học 2029-2020)
Số: 03-KH/LĐ
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NĂM HỌC 2019-2020)
Chính phủ điện tử
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thư viện ảnh