Sáng ngày 15/10/2019, nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020