Theo kế hoạch ngày 24,25/11 năm 2018 Liên đội tổ chức ngày Hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn". Tuy nhiên vì trời mưa bão phải dời lại đến ngày 9/12 các hoạt động trong ...